Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

VanityStyle Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W VanityStyle został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod|vanitystyle.pl| |iod|vanitystyle.pl.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty wspierające usługi mailingowe oraz agencje marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do swoich danych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe do żądania ich sprostowania,
  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do przenoszenia danych,
  • prawa do wycofania w dowolnym czasie udzielonej dobrowolnie zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie przed jej wycofaniem,
  • prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w celach marketingowych i profilowania.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.